TERMO-KONOPÍ je jakostní produkt a podle platných norem se vyznačuje vynikajícími technickými vlastnostmi. Německým institutem pro stavební techniku v Berlíně mu bylo uděleno Evropské technické povolení, číslo ETA-05/0037.

TERMO-KONOPÍ:

- zaručuje optimální ochranu proti chladu v zimě i horku v létě

-  má dobré difúzní vlastnosti, které zaručují automatickou regulaci vlhkosti, která vede ke zdravému a příjemnému klimatu ve vnitřních prostorách

- má vysokou teplotní kapacitu = výborná akumulační schopnost konopných vláken zaručue vysokou ochranu před horkem v létě; díky této vlastnosti má konopná izolace delší fázový posun ( pomalejší pronikání externích teplot skrz izolaci do interiéru než např. u minerální izolace )

- odpuzuje škůdce a hlodavce. Konopná vlákna, ze kterých je izolace vyrobena, neobsahují žádnou bílkovinu, tudíž odpadá jejich ošetřování proti molům a hmyzu.

- hodí se pro starou i novou zástavbu. Ideální je použití konopné izolace ve srubech, roubenkách a dřevostavbách. Její použití je možné pro každého uživatele. Montáž lze provádět i vlastními silami.

- má čisté a bezprašné zpracování, dobrá snášenlivost pro pokožku bez svědění a škrábání

- je vhodné i pro alergiky

- neobsahuje žádné přidané látky, které by byly ekologicky závadné. Poškození zdraví je tak vyloučeno jak při výrobě, tak při montáži této izolace. 

- má dlouhou životnost, funkčnost a tvarovou stálost

- nebyl zde zjištěn žádný růst plísní ani hniloby;  dle staveního povolení pro stavební materiály získaloTERMO-KONOPÍ  nejlepší známku 0

- má protipožární ochranu díky impragnaci přírodní sodou ( 3 - 5 % ); patří do evropské třídy hořlavosti E

 

 

V létě příjemně chladno – v zimě teplo

V létě je důležité, aby teplo způsobené sluncem bylo uchováno ve stavebních konstrukcích a do obytného prostoru bylo odevzdáno teprve tehdy, když se venku ochladí.

 Parametrem pro zhodnocení letní ochrany proti vysokým teplotám je tlumení teplotní amplitudy a fázový posun ( fázové zpoždění ). Tlumení teplotní amplitudy ukazuje, do jaké míry je redukován průnik tepla skrz stavební materiál. Fázové zpoždění udává, o kolik hodin je zpožděn průnik maximálních teplot. Frauenhofer Institut podrobil TERMO-KONOPÍ  zkoumání v této oblasti s velmi dobrým výsledkem. 

Díky nepatrné tepelné vodivosti 0,040 W/(m.K) a schopnosti uchovávat teplo přispívá TERMO-KONOPÍ významně k úspoře energie na vytápění v zimním období. Vzhledem k současným nákladům na energii je toto velmi důležitý aspekt pro spotřebitele.

 

TERMO-KONOPÍ má pozitivní CO2–bilanci  !                                      

Příklad :

Typický rodinný dům s ca. 100 m2 zastavěné plochy a sklonem střechy 45° je zaizolován mezi krokvemi tloušťkou izolace 24 cm.

Množství potřebné izolace je ca. 35m2

Pokud si rodina zaizoluje svůj dům TERMO-KONOPÍM®,dosáhne následujících hodnot :

                                                                                                           TERMO-KONOPÍ®                         TERMO-KONOPÍ®   

                  Premium                                                Plus

CO2 zatížení živ.prostředí na m3 izolace při výrobě                           53,0 kg                                                  57,5 kg

CO2 úspora na m3 ve fázi růstu                                                            56,8 kg                                                  71,9 kg

CO2 bilance na m3                                                                                + 3,8 kg                                                 + 14,4 kg

CO2 úspora na příkladu popsaného rodinného domu:                 ca. 133 kg                                          ca. 504 kg

Počítáno i s celkovou montáží izolace