TERMO-KONOPÍ je jakostní produkt a podle platných norem se vyznačuje vynikajícími technickými vlastnostmi. Německým institutem pro stavební techniku v Berlíně mu bylo uděleno Evropské technické povolení, číslo ETA-05/0037.

TERMO-KONOPÍ® a JUTE100®

 • zaručuje optimální ochranu proti chladu v zimě i horku v létě
 • má dobré difúzní vlastnosti, které zaručují automatickou regulaci vlhkosti, která vede ke zdravému a příjemnému klimatu ve vnitřních prostorách
 • vysokou teplotní kapacitu = výborná akumulační schopnost konopných vláken zaručuje vysokou ochranu před horkem v létě; díky této vlastnosti má konopná i jutová izolace delší fázový posun (pomalejší pronikání externích teplot skrz izolaci do interiéru než např. u minerální izolace)
 • odpuzuje škůdce a hlodavce. Konopná a jutová vlákna, ze kterých jsou naše izolace vyrobeny, neobsahují žádnou bílkovinu, tudíž odpadá jejich ošetřování proti molům a hmyzu.
 • hodí se pro starou i novou zástavbu. Ideální je použití konopné a jutové izolace ve srubech, roubenkách a dřevostavbách. Její použití je možné pro každého stavitele nejen dřevostaveb, ale i zděných domů. Montáž lze provádět i vlastními silami.
 • má čisté a bezprašné zpracování, dobrá snášenlivost pro pokožku bez svědění a škrábání
 • je vhodná i pro alergiky
 • neobsahuje žádné přidané látky, které by byly ekologicky závadné. Poškození zdraví je tak vyloučeno jak při výrobě, tak při montáži této izolace.
 • má dlouhou životnost, funkčnost a tvarovou stálost
 • nedochází u ní ke gravitačnímu slehávání
 • nebyl zde zjištěn žádný růst plísní ani hniloby, v testech na tato rizika získalo TERMO-KONOPÍ nejlepší známku 0
 • protipožární ochranu díky impregnaci přírodní sodou (2 - 5 %) a z hlediska hořlavosti patří do evropské třídy E.

TERMO-KONOPÍ významná k úspore energie

V létě příjemně chladno – v zimě teplo

V létě je důležité, aby teplo z rozpáleného střešního pláště zůstalo co nejdéle ve stavebních konstrukcích střechy a do obytného prostoru bylo odevzdáno teprve tehdy, když se venku ochladí.

Parametrem pro zhodnocení letní ochrany proti vysokým teplotám je tlumení teplotní amplitudy a fázový posun (tzv. fázové zpoždění). Tlumení teplotní amplitudy ukazuje, do jaké míry je redukován průnik tepla skrz stavební materiál. Fázové zpoždění udává, o kolik hodin je zpožděn průnik maximálních teplot. Frauenhofer Institut ve Spolkové republice Německo podrobil TERMO-KONOPÍ zkoumání s velmi dobrým výsledkem.

Díky nepatrné tepelné vodivosti 0,038 W/(m.K) a schopnosti uchovávat teplo přispívá TERMO-KONOPÍ významně k úspoře energie na vytápění v zimním období. Vzhledem k současným nákladům na energii je toto velmi důležitý aspekt pro spotřebitele. 

TERMO-KONOPÍ má pozitivní CO2–bilanci! To znamená, že na rozdíl od všech synteticky vyráběných izolací je celý proces od vypěstování přírodního vlákna na poli, až po výrobu izolace, bilančně CO2 pozitivní!!

Příklad :
Typický rodinný dům s ca. 100 m2 zastavěné plochy a sklonem střechy 45° je zaizolován mezi krokvemi tloušťkou izolace 24 cm.
Množství potřebné izolace je ca. 35m2

Pokud si rodina zaizoluje svůj dům TERMO-KONOPÍM®,dosáhne následujících hodnot :

TERMO-KONOPÍ®
Premium
TERMO-KONOPÍ®
Plus
CO2 zatížení živ.prostředí na m3 izolace při výrobě 53,0 kg 57,5 kg
CO2 úspora na m3 ve fázi růstu 56,8 kg 71,9 kg
CO2 bilance na m3 + 3,8 kg + 14,4 kg
CO2 úspora na příkladu popsaného rodinného domu: ca. 133 kg ca. 504 kg

Počítáno i s celkovou montáží izolace

TERMO-KONOPÍ má pozitivní CO2 bilanci