Nákupní řád:

Obecné ustanovení

Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami. V případě potřeby (potvrzení objednávky apod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem. V případě uplatnění reklamace musí být vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené ( včetně obalu ), poštovné při vrácení hradí zákazník. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

Daň z přidané hodnoty

Všechny ceny produktů jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Objednávka

Po odeslání objednávky bude zákazníkovi odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení nalezne zákazník nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktuje e-mailem nebo telefonicky.

Kontakty: tel. +420 774 616 602 e-mail: info@izolace-konopi.cz

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem 367/2000 Sb. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedcí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při platbě zálohově může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena záloha snížená o bankovní poplatky, které byly účtovány bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.

Zrušení objednávky ze strany prodejce

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena zboží nebo podmínky jeho dodávky

V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně zkontaktujeme emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky...). Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Vrácení zboží

Vrácení zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb.