TERMO-KONOPÍm si můžete zaizolovat celý dům

Oblast použití:

  • je to výplňová izolace, která se montuje vždy do roštu nebo mezi krokve
  • hodí se jak pro novou, tak i pro starou zástavbu
  • vhodné k izolaci střechy, stropu, podlah, příček, vnitřních i vnějších stěn
  • ideální jako izolace pro zavěšené fasády - doporučujeme obzvlášť do dřevostaveb, srubů a roubenek

Montáž TERMO-KONOPÍ

Zhotovení na míru bez přirážky k ceně

Již od malého množství Vám nařežeme šířku desek na míru bez přirážky k ceně. Montáž přesně nařezaných desek je časově nenáročná a pohodlná. Odpadá tak obtížné a zdlouhavé řezání izolace.

  • tloušťku a rozměry izolace zvolte tak, aby vyhovovaly aktuálnímu použití
  • změřte světlou vzdálenost mezi trámy a k ní připočtěte ca. 2 – 3 cm
  • díky přesahu materiálu se lépe vyvarujete tepelných mostů a lépe izolaci mezi trámy nebo rošt zatěsníte
  • při tloušťce izolačního materiálu pod 100 mm by měly být izolační desky mechanicky upevněny.

Již od 40-ti desek stejné šířky Vám zhotovíme požadovanou šířku na míru bez přirážky k ceně !

Minimální šířka desek je 40 cm, maximální 120 cm. Délku desek nelze upravovat. Pokud požadujete vyrobit individuální šířku desek u menšího počtu než 40 ks stejné šířky, účtujeme pak 20% přirážku k základní ceně za m2 bez DPH.

Individuální šířku u méně jak 20-ti desek nelze vyrobit !
U rolí nelze vyrobit nestandardní formát !!

 

Desky:

Desky

Tloušťka: od 30 mm do 220 mm

Formáty:

0,625 m x 1,20 m
0,580 m x 1,20 m
1,0 m x 2,40 m

Desky ve standardních formátech je možné bez přirážky k ceně dodávat i paletované ( na nevratných paletách ).

Role:

Role

Tloušťka: od 30 mm 80 mm
Šířka: 0,580 m nebo 0,625 m

Délka role:

30 mm = délka role 10 bm
40, 50 a 60 mm = délka role 8 bm
80 mm = délka role 6 bm