TERMO-KONOPÍ vyrábí firma THERMO NATUR GmbH. v Nördlingenu. (Bavorsko)

Výroba TERMO-KONOPÍ v Německu

Vlastní pravidelné zkoušky v závodě a vnější kontrola ze stany F.I.W. zaručují stálou jakost produktu. Výrobní závod má svou vlastní laboratoř, kde jsou výrobky určené zákazníkům průběžně testovány. V závodní laboratoři jsou vedle kontrolních zkoušek neustále prováděny i výzkumné a vývojové práce na nových produktech.

Výroba TERMO-KONOPÍ v Německu

Zpracované konopné vlákno je nejprve impregnováno v roztoku přírodní sody (3 –5 %) a poté smícháno s pojivem (bi-ko vlákno nebo kukuřičný škrob). Následuje tepelné zpracování a nařezání izolace do standardních rozměrů, nebo formátů dle individuálních požadavků zákazníků.

TERMO-KONOPÍ ve formě rohoží

Pěstování technického konopí

Od roku 1996 je v Německu opět povoleno pěstování konopí, které neobsahuje návykové látky. V současné době se konopný průmysl celosvětově velmi rychle rozvíjí a z technického konopí se vyrábí všechny možné produkty.

Konopí jako jedna z nejstarších kulturních plodin může významně přispět k zaopatření lidstva oblečením, papírem, olejem, potravou, stavebním materiálem i dalšími produkty.

Během 100 až 120 dnů dorůstá konopí až do výšky 4 metrů. Rostliny velmi rychle zastiňují půdu a zabraňují tak jejímu zaplevelení. Při pěstování technického konopí tak odpadá nutnost používat herbicidy pro hubení plevelů. Ve fázi růstu čistí konopí vzduch odbouráváním CO2. Po sklizni zanechává půdu kyprou a nezaplevelenou.

Pěstování technického konopí

Zhotovení na míru bez přirážky

Již od malého množství Vám nařežeme šířku desek na míru bez přirážky k ceně. Montáž přesně nařezaných desek je časově nenáročná a pohodlná. Odpadá tak obtížné a zdlouhavé řezání izolace.

  • tloušťku a rozměry izolace zvolte tak, aby vyhovovaly Vašemu aktuálnímu použití
  • změřte světlou vzdálenost mezi trámy a k ní připočtěte ca. 1-2 cm
  • díky přesahu materiálu se lépe vyvarujete tepelných mostů a izolace mezi trámy (nebo v roštech) lépe drží
  • při tloušťce izolačního materiálu pod 100 mm by měly být izolační desky mezi krokvemi mechanicky upevněny např. nataženým jutovým provázkem

Již od 40-ti desek stejné šířky Vám zhotovíme požadovanou šířku na míru bez přirážky k ceně !

Minimální šířka desek je 40 cm, maximální 120 cm. Délku desek nelze upravovat.

Pokud požadujete vyrobit individuální šířku desek u menšího počtu než 40 ks stejné šířky, účtujeme pak 20% přirážku k základní ceně za m2 bez DPH.

Individuální šířku u méně jak 20-ti desek nelze vyrobit!
Izolace v rolích vyrábíme pouze v šířkách 580, nebo 625 a nelze ji změnit!

Standardní formáty

Pro konstrukce se standardizovanými rozměry použijte standardní formáty.

Desky:

Desky

Tloušťka: od 30 mm do 220 mm

Formáty:

0,625 m x 1,20 m
0,580 m x 1,20 m
1,0 m x 2,40 m

Desky ve standardních formátech je možné bez přirážky k ceně dodávat i paletované ( na nevratných paletách ).

Role:

Role

Tloušťka: od 30 mm 80 mm
Šířka: 0,580 m nebo 0,625 m

Délka role:

30 mm = délka role je 10 bm
40, 50 a 60 mm = délka role je 8 bm
80 mm = délka role je 6 bm

 

OBJEDNÁVKA DO VÝROBY JDE VŽDY NA ZÁKLADĚ ZÁKAZNÍKEM ODSOUHLASENÉ KALKULACE !!

Zákazník je povinen překontrolovat si údaje v kalkulaci - zejména je třeba věnovat pozornost rozměrům desek či rolí a množství objednané izolace či dalších produktů.